top of page

 

Begeleidings- en ontwikkelingsspectrum

Alles is relatie

BOS vzw heeft tot doel: het begeleiden en ontwikkelen van individuen en groepen in de innerlijke en intermenselijke relaties.

Er wordt zowel met gesprekken, in spelvorm als ervaringsgericht gewerkt. Hierbij loopt het 'solution focused' - gedachtengoed als een rode draad door de begeleidingen.

Lid van VVDO

VVDO staat voor de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching.

De vereniging heeft tot doel:

 • Het bevorderen van de praktijk, het onderzoek en de vorming in de oplossingsgerichte benadering, met name in therapie, opvoedkunde en coaching.

 • Het bevorderen van de professionele belangen van de deskundigen in de oplossingsgerichte benadering.

 • Het bevorderen van contacten onder de leden via een website en andere media.

 • Het bevorderen van onderzoek in de oplossingsgerichte benadering en de verspreiding van de resultaten hiervan.

 • Het aanwenden van alle nuttige middelen om te kunnen verzekeren dat de leden hun functie op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitoefenen.

 • Het bevorderen van samenwerking met gelijkaardige, ook buitenlandse verenigingen.

www.vvdo.be

Erkend door:

 • BVRGS ( Belgische Vereniging van Relatietherapie,Gezinstherapie en Systeeminterventies)

https://bvrgs.be

 • EFTA (European Family Therapy Association)

http://www.europeanfamilytherapy.eu

 • EBTA ( European Brief Therapy Association)

http://ebta.eu

 • IASTI (International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes)

http://iasti.org

 • BVOS (Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeempsychotherapie)

https://bvrgs.be/welkom

Intervisie

 

Om deskundigheid te waarborgen en de kwaliteit van het werk te verbeteren vinden er op regelmatige basis begeleide intervisies plaats.

Een intervisie is een professioneel begeleid gesprek met collega's of mensen uit hetzelfde vakgebied.

De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en bespreken casus- of teamgericht vaak persoonlijke zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen.

De praktijk staat onder supervisie van Franke Vandekerckhove, arts bij

Huisartsenpraktijk De Dokterskamer, Stationsstraat 99, 9860 Scheldewindeke.

http://websites.mijndokter.be/dedokterskamer/

 

bottom of page